ομιλία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συμμετοχή του κ. Αντωνόπουλου Γεώργιου στην εκδήλωση με θέμα: «Οι θησαυροί της Ελλάδας: Φαρμακευτικά Φυτά και Αρχαίοι Καρποί», στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι Industry Disruptors Game Changers (IDGC) ως το hub του ΕΙΤ Food στην Ελλάδα, στο πλαί...

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

βραβεία γεύσης

Διεθνείς διακρίσεις για τα καινοτόμα προϊόντα του Αγροκτήματος Αντωνόπουλου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Διεθνείς διακρίσεις για τα καινοτόμα προϊόντα  του Αγροκτήματος Αντωνόπουλου σε συνεργασία με το εργαστήριο ...

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ